Fuji Film LINE Sticker
Creative Direction :  Noritaka Kobuse, Makoto Shinohara (Dentsu)
Art Direction :  Kaori Sato (Dentsu)
Copywrite : Suguru Myoen (Dentsu)
Coordinate : Uptight
2016
Back to Top